Міжнародна наукова конференція «Шлях до Європи: польський та український досвід»

Міжнародна наукова конференція «Шлях до Європи: польський та український досвід»

18 травня 2018 р. в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України відбулася міжнародна наукова конференція «Шлях до Європи: ...