Книги

Рафальский Олег Олексійович

Олег Олексійович Рафальський – автор понад 100 наукових публікацій, у тому числі близько 10 індивідуальних і колективних монографій, енциклопедичних видань, підручників та посібників.

1 автор

 1. Рафальський О. О. Методичні рекомендації і плани семінарських занять з історії України для студентів педагогічного факультету / Рафальський О. О. – Кіровоград : Кіровоградський державний педагогічний інститут, 1991 – 24 с.
 2. Рафальський О. О. Плани семінарських занять та методичні поради з історії України для студентів факультету іноземних мов / Рафальський О. О. – Кіровоград : Кіровоградський державний педагогічний інститут, 1995. – 19 с.
 3. Рафальський О. О. Історія України ХІХ – поч. ХХ ст. / Рафальський О. О. – Кіровоград : Кіровоградський державний педагогічний інститут, 1996. – 52 с. – (Методичні рекомендації для студентів-істориків).
 4. Рафальський О. О. Дипломна робота з історії України / Рафальський О. О. – Кіровоград : Кіровоградський державний педагогічний університет, 1997. – 21 с. – (Методичні рекомендації для студентів історичного факультету).
 5. Рафальський О. О. Актуальні проблеми соціально-економічної історії України ХІХ – поч. ХХ ст. / Рафальський О. О. – Кіровоград : Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. К. Винниченка, 1998. – 32 с. – (Методичні поради і матеріали до вивчення).
 6. Рафальський О. О. Суспільно-політичні процеси на Україні у кінці ХІХ – поч. ХХ ст. / Рафальський О. О. – Кіровоград : Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. К. Винниченка, 1998. – 27 с. – (Методичні поради і матеріали до вивчення історії України ІІ пол. ХІХ-поч. ХХ ст.)
 7. Рафальський О. О. Плани семінарських занять і методичні пради з історії України ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст. для студентів-історичних факультетів / Рафальський О. О – Кіровоград : Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. К. Винниченка, 1998. – 19с.
 8. Рафальський О. О. Національне питання у суспільно-політичному житті України ХІХ – поч. ХХ ст. / Рафальський О. О. – Кіровоград: Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. К. Винниченка, 1998. – 18 с. – (Методичні поради і матеріали до вивчення).
 9. Рафальський О. О. Методичні поради і плани практичних занять з іторії України для студентів факультету іноземних мов / Рафальський О. О. – Кіровоград : Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. К. Винниченка, 1998. – 19 с.
 10. Рафальський О. Національні меншини України у ХХ столітті. Історіографічний нарис. / Олег Олексійович Рафальський. – К. : Полюс, 2000. – 447с.
 11. Рафальський О. О. Соціально-економічний розвиток України у ІІ пол. ХІХ ст. Методичні поради і плани семінарів / О. О.  Рафальський. – П. – Хм., 2003 – 23 с.
 12. Рафальський О. О. Соціально-економічний розвиток України у ХХ ст. Методичні поради і плани семінарських занять. / О. О.  Рафальський. – П. – Хм., 2003 – 21 с.
 13. Рафальський О. О. Переяславський договір України з Росією 1654 року: Ретроспективний аналіз / О. О. Рафальський – К. : Ґенеза, 2004. – 294 с.
 14. Рафальський О. О. Україна як цивілізаційний феномен / О. О. Рафальський – К. : Бланк-Прес, 2010. – 253 с.

2 автори

 1. Рафальський О.О. Україна в ХХ столітті :Проблемно-хронологічний довідник / О. О. Рафальський, Ю. М. Поліщук. – Кіровоград : Кіровоградський  державний педагогічний  інститут імені В. К. Винниченко, 1994. – 183 с.
 2. Рафальський О. О. “Чинний націоналізм”: ідеологія чи світогляд? / О. О. Рафальський., Р. Безсмертний. – Кіровоград, 1996. – 35 с.
 3. Рафальський О. О. Ідея державності України у вітчизняній суспільно-політичній думці кінця ХІХ – початку ХХ ст. / О. О. Рафальський, О. Кухарчук. – Кіровоград, 1996. – 91 с.
 4. Колесник В. Ф. Український рух в Австро-Угорщині (кінець XIX – початок ХХ ст.). / В. Ф. Колесник, О. О. Рафальський. – К., 1998. – 36 с.
 5. Рафальський О. Київська Русь у Х-ХІ столітті / О. Рафальський , О. Цигульська. // Методичні поради та матеріали до лекцій – Кіровоград : Кіровоградський державний педагогічний інститут, 1994 – 25 с.

3 автори

 1. Рафальський О. Самостійна робота студента – історика. Методичні рекомендації для студентів історичного факультету / О. Рафальський ., Павленко В., Пивовар С. – К. : Бланк – Прес, 2003 – 70 с.
 2. Горєлов М.Є. Цивілізаційна історія України. (Нариси). / М. Є. Горєлов, О. П.  Моця, О. О. Рафальський – К. : ТОВ УВПК “ЕксОб”, 2006. – 632 с.
 3. Горєлов М. Є. Держава і цивілізація в історії України / М. Є. Горєлов, О. П. Моця, О. О. Рафальський. – К. : ЕКО-ПРОДАКШН, 2009. – 980 с.
 4. Горелов М. Українська етнічна нація / М. Горелов, О. Моця, О. Рафальський. – К. : Еко-продакшен, 2012. – 192 с.

4 автора

 1. Історія України. Методичні поради і плани семінарських занять для студентів не історичних факультетів / [Рафальський О., Біденко Н., Бокій Н., Жиков О.] Кіровоград : Кіровоградський державний педагогічний інститут, 1992. – 27 с.

5 і більше авторів

 1. Рафальський О. О. Історія народів Росії . Від найдавніших часів до середини ХVIII ст. Курс лекцій / О. Рафальський, Я. Сєріщев, В. Мордвінцев та ін. – К. : НМК ВО Міносвіти України, – 1992 – 191 с.
 2. Парламент України: Вибори’ 98   Парламентське видавництво / [Рафальський О., Афонін Є., Воронов І., Ганжуров Ю. та ін.] – К. : Парламентське видавництво, 1998. – 422 с.
 3. Національні меншини України у ХХ столітті: політико-правовий аспект. / [Панчук М., Войналович В., Рафальський О. та ін.] – К. : ІПІЕНД, ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2000. – 358 с.
 4. Президент України. Бібліографічний показчик. / [Афонін Є., Душ І., Левенець Ю., Рафальський О. та ін.] – К. : Парламентське видавництво, 2000. — 272 с.
 5. Крим в етнополітичному вимірі. / М. Панчук, О. Рафальський, Г. Бекірова та ін. – К. : Світогляд, 2005. – 533 с.
 6. Закарпаття в етнополітичному вимірі / [Панчук М. І., Рафальський О. О., та ін.] – К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2008. – 682 с.

Матеріали конференцій, семінарів

 1. Панчук М., Рафальський О. Етнополітика України :досвід десятиліття : матеріали науково-практичної конференції [“Українське державотворення: уроки, проблеми, перспективи”], (Львів, 2001.) – Ч.2. – С. 130 – 138.
 2. Рафальський О. О. Етнополітична ситуація в Автономній Республіці Крим як чинник стабільності в Україні : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [“Проблеми інтеграції кримських репатріантів в українське суспільство”], (Київ, 2004.)

Частина книги, періодичного, продовжуваного видання

 1. Рафальський О. О. Історичні дослідження з національних проблем студентського руху в Україні  кінця ХІХ –поч. ХХ ст. / О. О. Рафальський // Наукові записки з історії України. Кіровоградський державний педагогічний інститут імені О. С. Пушкіна. – 1992. – Вип. І. – С. 118 – 126.
 2. Рафальський О.  Богдан Хмельницький та його епоха в творах декабристів / О. Рафальський , В. Нагірний. // Наукові записки з історії України. Збірник статей. Кіровоградський державний педагогічний інститут імені О. С. Пушкіна. – 1995. – Вип.4. – С. 31 – 39.
 3. Рафальський О. Політична соціалізація студентської молоді України / О. Рафальський, В. Капелюшний, Л. Сніжко // Наукові записки з історії України. Збірник статей. Кіровоградський державний педагогічний інститут імені О. С. Пушкіна. – 1995. – Вип.4. – С. 79 – 84.
 4. Рафальський О. Етнополітична та соціальна структура студентської молоді України кінця ХІХ – початку ХХ ст. / О. Рафальський // Наукові записки з історії України. Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. К. Винниченка. – 1997. – Вип.6. – С. 38 – 48.
 5. Рафальський О. Історіографічні проблеми політико-правового становища національних меншин в Україні (1945 – 1953 рр.) / О. Рафальський. // Наукові записки з історії України. Кіровоградський педагогічний університет ім. В. К. Винниченка. – 1998. – Вип.7. – С. 89 – 103.
 6. Рафальський О. Правове становище національних меншин у соціально-економічній сфері в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. і його відображення в історичній літературі. / О. Рафальський. // Етнонаціональні процеси на Правобережній Україні : Науковий збірник. – К., Житомир – 1998 – С. 56 – 59.
 7. Кугутяк М. Основні етапи політичного становлення української нації і проблеми сучасності / М. Кугутяк, О. Рафальський // Українська соборність: ідея, досвід, перспективи (До 80-річчя Акту злуки 22 січня 1919 р.). – Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. – 1999. – С. 61 – 74.
 8. Рафальський О. Етнополітичні проблеми Автономної Республіки Крим / О. Рафальський, О. Калакура // Исторический опыт межнационального и межконфессионального согласия в Крыму. – Симферополь. – 1999. – С. 83 – 91.
 9. Рафальський О. Український націогенез та етнополітика / О. Рафальський, Л. Шкляр. // Наукові записки ІПІЕНД. – 1999. – Вип. 6. – С. 52 – 65.
 10. Рафальський О. Поняття “національна меншина” в етнополітичному дослідженні. /О. Рафальський. // Наукові записки ІПІЕНД. – 1999. – Вип.8. – С. 176 – 183.
 11. Рафальський О. Питання національних меншин в процесі міжнародного визнання України / О. Рафальський, О. Калакура. // Наукові записки ІПІЕНД. – 1999. – Вип.9. – С. 260 – 267.
 12. Рафальський О. Украинцы без пятой графы. /О. Рафальський. // Родина. Россия и Украина: вехи истории. Российский исторический иллюстрированный журнал. Специальный выпуск. – 1999. – № 8. – С. 134 – 135.
 13. Рафальський О. Крапленая карта. Нацменьшинства в этнополитических играх 1920 – 1930-х годов. / О. Рафальський. // Родина. Российский исторический иллюстрированный журнал. – 2000. – № 8. С.21 – 23.
 14. Рафальський О. Процеси культурної самоорганізації національних меншин в Україні на сучасному етапі (Історіографічний аспект). / О. Рафальський. // Наукові записки ІПІЕНД. – 2000. – Вип.10. – С. 21 – 36.
 15. Майборода О. Ліві політичні орієнтації серед населення російськомовних регіонів України. / О. Майборода, О. Рафальський. // Наукові записки ІПІЕНД. – 2000. – Вип. 12. – С.127 – 141.
 16. Рафальський О. Історіографічні нотатки про політико-правове становище національних меншин України у 1917 – 1920-х рр. / О. Рафальський. // Наукові записки ІПІЕНД. – 2000. – Вип. 14. – С. 195 – 207.
 17. Рафальський О. До питання єврейської сільськогосподарської колонізації півдня України (Спроба історіографічного аналізу). / О. Рафальський. // Укр. іст. журн. – 2000. – № 6. – .67 – 76.
 18. Рафальський О. Неукраїнці в Українській революції 1917 – 1920 років (Історіографічний аспект). Галичина / О. Рафальський. // Науковий і культурно-просвітницький краєзнавчий часопис. – 2000. – № 4 – С. 185 – 191.
 19. Рафальський О. Національні меншини в Україні (історико-державознавчий аспект) / О. Рафальський. // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. Історичні науки. – 2000. – № 3. – С. 36 – 41.
 20. Рафальський О. Німецькі поселення в Україні: повернення до храму? / О. Рафальський, О. Калакура. // Діалог. Україна – Німеччина. Історія, політика, економіка. Український часопис. Науковий і політичний журнал. – 2000. – № 1. – С.101 – 105.
 21. Рафальський О. Нормативно-правові засади української етнополітики (етнополітика крізь призму європейської інтеграції) / О. Рафальський. // Актуальні проблеми державного управління. Збірник наукових праць. Українська Академія державного управління при Президентові України (Львівський філіал). – 2000. – Вип.4. – С. 209 – 221.
 22. Рафальський О. За принципом «етнічної мозаїки». Конституційно-правові засади етнополітики в Україні (Досвід десятиріччя) / О. Рафальський. // Політика і час. – 2000. – № 11 – 12. – С. 72 – 80.
 23. Рафальський О. Регіональні аспекти державної етнополітики в Україні / О. Рафальський // Держава і право. – 2000. – Вип.8. – С. 482 – 490.
 24. Рафальський О. Німа сторінка радянської історіографії національних меншин / О. Рафальський // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. – 2001. – Вип.4. – С. 331 – 346.
 25. Рафальський О. Окремі національні меншини на землях України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / О. Рафальський // Науковий вісник Ізмаїльського державного педагогічного інституту. – 2001. – Вип. 10. – С.19 – 22.
 26. Рафальський О. Етнонаціональний контекст української історії періоду Другої світової війни (спроба історіографічного узагальнення) / О. Рафальський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія – 2001. – Вип. 56. – С. 22 – 25.
 27. О. Рафальський. Етнонаціональна ситуація в Україні на початковому етапі Другої світової війни (історіографічний аспект проблеми) / О. Рафальський // Вісник Академії праці і соціальних відносин федерації профспілок України. Науково-практичний збірник. – 2001. – № 1. – С. 160 – 165.
 28. Рафальський О. Новітні історико-етнографічні дослідження  життєдіяльності національних меншин  України / О. Рафальський // Наукові записки ІПІЕНД. – 2001. – Вип. 15. – С. 87 – 92.
 29. О. Рафальський. Етнонаціональна політика і регіональна специфіка за умов сучасної України (аналіз законодавчо-правової бази) / О. Рафальський // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – 2001. – Вип. 2. – С. 220 – 228.
 30. О. Рафальський. Вивчення історії національних меншин в Україні ХХст. : класифікація джерел / О. Рафальський // Сіверянський літопис. – 2001. – № 3 – С. 81 – 85.
 31. Rafalsky O. O. The Principle of “Ethnic Mosaik” / O. O. Rafalsky // Politics and times. – 2001. – № 1 – P. 35 – 43.
 32. Рафальський О. Процеси культурної самоорганізації національних меншин в Україні (проблеми та перспективи) / О. Рафальський // Сучасність. – 2001. – № 3 березень. – С. 145 – 153.
 33. Рафальський О. Етнонаціональні процеси 20 – 30-х рр. в Україні в історіографії 90-х рр. / О. Рафальський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 2001. – Вип. 54. – С. 52 – 55.
 34. Рафальський О. «Українське питання» в Російській та Австро-Угорській імперіях (до історіографії висвітлення теми) / О. Рафальський // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. – 2001. – Вип. 13. – С. 73 – 83.
 35. Панчук М. І. Українська політична нація: соборність душ / М. І. Панчук, О. О. Рафальський // Українознавство. – 2002. – Ч.4. – С. 36 – 46.
 36. Рафальський О. Еволюція політичних поглядів Д. Донцова у передреволюційний період. / О. Рафальський., В. Рєзнік. // Наукові записки ІПІЕНД. – 2002. –. Вип. 21. – С. 82 – 88.
 37. Рафальський О. О. Українці і росіяни наприкінці ХІХ – початку ХХ сторіччя. / О. О Рафальський // Діалог. Україна і Росія. Історія, політика, економіка. Український часопис. Науковий і політичний журнал. – 2002. – № 3. – С. 144 – 148.
 38. Рафальський О. О. 1812 рік у Києві. / О. О. Рафальський // Діалог. Історія. Політика. Економіка: Україна і Франція : сборник. – 2002. – С. 80 – 82.
 39. Рафальський О. О. Джерела з історії національних меншин в Україні ХХ ст. Національні меншини України на рубежі ХХ-ХХІ століть. /  О. О. Рафальський. // Збірник наукових праць. Держкомнацміграції – 2003. – Ч.2 – С. 11 – 15.
 40. Рафальський О. О. Історичні уроки Переяславського договору для незалежної України. /  О. О. Рафальський. // Наукові записки ІПіЕНД. – 2003. – Вип. 24 – С. 105 – 112.
 41. Шаповал Ю. І. Останні роки сталінської тиранії / Ю. І. Шаповал, О. О. Рафальський, Б. О. Ярош // Політична історія України. ХХ століття. У 6 т. – К., 2003. – Т. 6. – С. 11 – 96.
 42. Рафальський О. О. Переяславський договір – найбільша легенда слов’янської історії / О. О.  Рафальський // Віче. 2003. – № 9. – С. 69 – 73.
 43. Рафальський О. О. Українсько-російські відносини як чинник внутрішньої політики (з історії питання) / О. О. Рафальський // Актуальні питання внутрішньої політики. – Видавництво НАДУ. – 2004. – Вип. І – С. 39 – 46.
 44. Рафальський О. О. Місцевий патріотизм у державницькій теорії В. Липинського як шлях до розв’язання регіональних проблем / О. О. Рафальський // Актуальні питання внутрішньої політики. – Видавництво НАДУ. – 2004. – Вип. ІІІ – С .28 – 32.
 45. Рафальський О. О. Вплив Переяславського договору на цивілізаційні процеси в Україні. / О. О. Рафальський // Сучасна цивілізація: гуманітарний аспект. – 2004 – С. 185 – 192.
 46. Рафальський О. О. Джерела з історії національних меншин в Україні ХХ ст. / О. О. Рафальський // Міжнаціональні відносини і національні меншини України: стан, перспективи. / Головна спеціалізована ред. літ-ри мовами національних меншин України. – 2004. – С. 149 – 159.
 47. Рафальський О. О. Національні меншини України в історико-етнологічних дослідженнях кінця ХХ ст. / О. О. Рафальський // Міжнаціональні відносини і національні меншини України: стан, перспективи. – 2004. – С. 143 – 148.
 48. Рафальський О. О. Легендарний Переяслав / О. О. Рафальський // Диалог. История, политика, економика. – 2004 .– № 4 – С. 77 – 83.
 49. Рафальський О. О. В’ячеслав Липинський: “Українцем есть всякий, хто хоче, щоб Україна перестала бути колонією”. / О. О. Рафальський // Віче. – 2004. – № 8 – С. 47 – 50.
 50. Рафальський О. О. Історичні уроки Переяславського договору для незалежної України Переяславська Рада 1654року: історичне значення та політичні наслідки. / О. О. Рафальський // Збірник наукових статей. – 2004. – С. 209 – 217.
 51. Горєлов  М. Є. Жертви – величезні, – пам’ять – невмируща / М. Є. Горєлов, О. О. Рафальський // Столичний регіон. Загальнонаціональний науковий журнал. – № 2 (10). – 2005. – С. 75 – 81.
 52. Рафальський О. О. На цивілізаційному порубіжні. / О. О. Рафальський // Віче. Журнал Верховної Ради України. – 2005. – № 11. – С. 44 – 46.
 53. Панчук М. І. Етнополітичний розвиток Криму – актуальна і малодосліджена проблема. / М. І. Панчук, О. О. Рафальський // Кримські студії. Інформаційний бюлетень. – № 1 – 2. (29-30). – лютий – травень 2005р. –С. 50 – 77.
 54. Горелов М. Є. Украинская национальная идея как фактор политического выбора / М. Є. Горелов, О. О. Рафальський // Геополитика – безопасность – терроризм: сборник статей. – Междунар. ин-т стратег. исслед. при Президенте Кыргыз. Респ.; [под ред. Е.А. Вертлиба, Л.М. Бондарца]. Науковий збірник, 2006. – С. 173 – 182.
 55. Горєлов М. Від “Діалогу” до майдану (українська політична думка новітньої доби). / М. Горєлов, О. Рафальський // У кольорах помаранчевої революції. – 2007. – С. 171 – 209.
 56. Рафальський О. О. Русь изначальная. / О. О. Рафальський. // Родина. Российский исторический иллюстрированній журнал. – 2007. – № 6. – С. 59 – 65.
 57. Рафальський О. О. Украина в составе Российской империи в начале ХХ века. / О. О. Рафальський // Украина и украинцы: образы, представления, стереотипы : русские и украинцы во взаимном общении и восприятии : сборник статей. Институт славяноведения РАН, 2008. – С. – 339 – 345.
 58. Рафальський О. Цивілізаційні процеси в Україні: специфіка та закономірності. / О. Рафальський // Наукові записки КДПУ ім. В. Винниченка. Серія: Історичні науки. – 2008. – Випуск 11. – С. 183 – 189.
 59. Горєлов М. Історичні корені теоретичних основ сучасної української політики / М. Горєлов, О. Рафальський // Наукові записки КДПУ ім. В. Винниченка. Серія: Історичні науки. – 2009. – Випуск 12. – С. 3 – 17.
 60. Горєлов М. Вітчизняне громадянське суспільство і виклики державотворення. / М. Є. Горєлов, О. Рафальський // Культурно-цивілізаційний  простір Європи і Україна: особливості становлення та сучасні тенденції розвитку. – ІЄД НАНУ. – 2010 – С. 344 – 354.
 61. Рафальський Олег. Україна у Другій світовій війні // Україна та Росія: потенціал взаємодії та співробітництва : збірник наукових праць ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2010. – С. 161 – 174.
 62. Рафальський О. О. Регіоналізм в Україні: проблеми і перспективи. / О. О. Рафальський // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2010. – №2(46) – С. 22 – 29.
 63. Рафальський О. О. Україна у Другій світовій війні /О. О. Рафальський // Україна та Росія: потенціал взаємодії та співробітництва. Збірник наукових праць. ІПіЕНД імені І.Ф.Кураса НАН України, – 2010. – С. 161 – 174.
 64. Рафальський О. О. Етнополітична регіоналізація України / О. О. Рафальський // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2011. – №2 (52). С.135 – 148.
 65. Рафальський О.О., Особливості формування і функціонування української козацької держави в контексті цивілізаційного вибору / О. О. Рафальський, М. Є. Горєлов // Сучасна українська політика. – Спецвипуск : Україна як суб’єкт сучасних цивілізаційних процесів. – К. Фенікс, 2011р. С.228 – 239.
 66. Рафальський О.О. Лук’яненко Левко Григорович / О. О. Рафальський // Політична енциклопедія / Редкол.: Ю. Левенець (голова), та ін. – 2012. – С. 411 – 412.
 67. Рафальський О.О. «Мазепинство» (мазепинці) / О. О. Рафальський // Політична енциклопедія / Редкол.: Ю. Левенець (голова), та ін. – 2012. – С. 416.
 68. Рафальський О.О. Настрої політичні / О. О. Рафальський // Політична енциклопедія / Редкол.: Ю. Левенець (голова), та ін. – 2012. – С. 481.
 69. Рафальський О.О. Слав’янофільство / О. О. Рафальський // Політична енциклопедія / Редкол.: Ю. Левенець (голова), та ін. – 2012. – С. 669.
 70. Рафальський О.О. Шовінізм / О. О. Рафальський // Політична енциклопедія / Редкол.: Ю. Левенець (голова), та ін. – 2012. – С. 786.
 71. Рафальський О. О. Політичні переваги населення Донбасу в контексті соціально-економічних та етнонаціональних складових регіональної ідентичності /О. О. Рафальський // Гілея: Науковий вісник. Збірник наукових праць. – 2013. – Вип. 71 (№4). – С. 776 – 787.
 72. Котигоренко В. О. Прикордоння епох і цивілізацій: регіональна ідентичність українського Донбасу в “західному” науковому дискурсі / В. О. Котигоренко, О. О. Рафальський, // Гілея : Науковий вісник. Збірник наукових праць. – 2013. – Вип. 78 (№ 11). – С. 309 – 315.
 73. Горєлов М. Є. Аксіололгічні засади національного державотворення в Україні в ХХ столітті / М. Є. Горєлов, О. О. Рафальський // Актуальні проблеми всесвітньої історії : аксіологічні та культурно-історичні засади державотворення : збірник наукових праць / За загальною редакцією д.і.н., проф.. Кудряченка А. І. // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К. : Вид-во «Фенікс», 2013. – С. 35 – 56.
 74. Наукові записки. Серія: Історичні науки. – Випуск 20: Синьоводська битва 1362 року в контексті історії Східної Європи. / Редкол.: Біляєва С.О. та ін. –Кіоровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – 252 с.

Законодавчі та нормативні документи

 1. Акти європейського права з питань регіональної політики та місцевого самоврядування. Заг. ред. В. М. Литвина. – 2-ге видання, виправлене і доповнене.. / О. О. Рафальський. – К. : Парламентське видавництво, 2010. – 792 с.
 2. Міжнародно-правові акти у сфері спорту (до Євро-2012). / упорядник О. О. Рафальський. – К. : Парламентське видавництво, 2011. – 600с.