Біографія

Рафальский Олег Олексійович

Олег Олексійович Рафальський (народився 21 жовтня 1959 року, село Забріддя Черняхівського району Житомирської області) – доктор історичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, директор Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Кураса НАН України, президент Асоціації політичних наук України.

Закінчив Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка (1983). З 1983 до 1987 рр. працював асистентом кафедри історії СРСР Кіровоградського державного педагогічного інституту ім. О.С.Пушкіна, секретарем комітету ЛКСМУ цього ж вузу. У 1987 р. вступив до аспірантури Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка.

  • У 1990 р. захистив кандидатську дисертацію «Міжнаціональні революційні зв’язки студентської молоді на Україні (кінець XIX ст. – 1914 рр.) (науковий керівник – доктор історичних наук , професор Сєріщев Я.М.)
  • З кінця 1990 р. – старший викладач, завідуючий кафедрою історії України, декан факультету іноземних мов Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В.К.Винниченка.
  • У 1998-2000 рр. – докторант інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, з 2000 до 2003 рр. – провідний науковий співробітник цього ж інституту.
  • У 2001 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Національні меншини України у XX ст. Історіографія» (науковий консультант – академік І.Ф.Курас).
  • З 2003 до 2005 рр. – Керівник головного управління з питань внутрішньої політики Адміністрації Президента України.
  • У 2005 -2006 рр. – провідний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України.
  • У 2006-2007 рр. – заступник Керівника Апарату Прем’єр-Міністра  України.
  • З 2008 до поч. 2010 рр. – Перший заступник завідувача секретаріату Апарату Верховної  Ради України.
  • З поч. 2010 р. до кінця 2014 р. – заступник Глави Адміністрації Президента України .

Дослідник політичних і етнонаціональних процесів в Україні ХІХ-поч. ХХІ ст. Спеціалізується на проблемах теорії та історії політичної думки в Україні,  націогенезу і державотворення, теоретичних та прикладних питаннь сучасної політичної науки, етнополітології, цивілізаційних процесів в Україні. Автор понад 100 наукових публікацій, у тому числі близько 10 індивідуальних і колективних монографій, енциклопедичних видань, підручників та посібників.

О.О. Рафальський – член Спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України та Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка, член редакційних рад і редколегій наукових періодичних видань, регулярно виступає опонентом на захисті дисертаційних робіт. Під науковим керівництвом О.О. Рафальського захистили кандидатські та докторські дисертації 12 науковців.

Президією НАН України О.О. Рафальського призначено заступником Голови редакційної колегії «Великої Української енциклопедії».

Має почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (2004 р.), є лауреатом премії ім. М.С. Грушевського НАН України.

Книги

Список книг, матеріалів конференцій та законодавчих документів, написаних за участі Рафальського Олега Олексійовича