Зустріч керівництва Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України

3 листопада 2020 року в будівлі Президії НАН України відбулася зустріч керівництва Національної академії наук України з керівництвом Міністерства освіти і науки України.

Національну академію наук України на цій зустрічі представляли Президент НАН України академік НАН України Анатолій Загородній, перший віце-президент НАН України академік НАН України Володимир Горбулін, віце-президент НАН України академік НАН України Вячеслав Богданов, віце-президент НАН України академік НАН України Сергій Пирожков, віце-президент НАН України член-кореспондент НАН України Олег Рафальський та перший заступник головного ученого секретаря НАН України Олег Кубальський, а Міністерство освіти і науки України – тимчасово виконувач обов’язків Міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет та перший заступник Міністра освіти і науки України член-кореспондент НАН України Микола Кизим.

Під час зустрічі учасники обмінялися думками щодо практичних питань реалізації заходів, пов’язаних з реформуванням Національної академії наук України.

Президент НАН України академік НАН України Анатолій Загородній зазначив, що Академія вже тривалий час на постійній основі здійснює реформування своєї діяльності на всіх напрямах. Зокрема, внесено зміни до Статуту НАН України і суттєво демократизовано внутрішньоакадемічне життя; оптимізовано мережу академічних установ і організацій за результатами впровадження методики оцінювання, розробленої на основі найкращих європейських практик; започатковано нову модель фінансування пріоритетних напрямів досліджень із використанням конкурсних засад і адресної підтримки наукових колективів; посилено підтримку молодих учених, у тому числі реалізовано конкурсну програму створення молодіжних дослідницьких лабораторій.

НАН України визначила кілька стратегічних напрямів реформування на 2020-2021 рр.. Серед них: продовження оптимізації мережі та внутрішньої структури наукових установ з урахуванням результатів їхньої державної атестації, а також мережі організацій дослідно-виробничої бази й інших суб’єктів господарювання Академії; повна інвентаризація матеріально-технічної бази та земельних ділянок і розроблення заходів з більш ефективного використання об’єктів майнового комплексу Академії; зміни у принципах розподілу базового бюджетного фінансування між науковими установами та їхніми підрозділами з урахуванням результатів діяльності в попередні роки; розширення мережі молодіжних дослідницьких лабораторій, започаткування нових програм забезпечення молодих учених житлом, запровадження інших форм залучення наукової молоді до Академії; активізація міжнародної співпраці, всебічна інтеграція до Європейського дослідницького простору, започаткування нових форм фінансової підтримки участі в міжнародних проектах; активний розвиток інноваційної інфраструктури, створення Наукового парку «АкадемСіті»; налагодження системної комунікації з суспільством і владою на засадах довіри, формування позитивного іміджу Академії та престижності наукового фаху.

Крім цього, під час зустрічі учасники обговорили низку інших важливих питань. Зокрема, погодження кандидатур голів регіональних наукових центрів НАН України і МОН України, поглиблення співпраці між МОН України та НАН України в рамках діяльності Київського академічного університету, розроблення і затвердження кваліфікаційних характеристик наукових працівників, діяльність Державної наукової установи «Державний центр інноваційних біотехнологій».

Прес-служба НАН України