У Переяславі-Хмельницькому пройшла ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Етнічні та етнополітичні виклики в умовах глобалізації», співорганізатором якої виступив Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України

25–26 травня 2018 року Інститут політичних і етнонаціональних досліджень (ІПіЕнД) імені І.Ф. Кураса НАН України та Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди спільно з Фондом громадської дипломатії, European Association for Security (Республіка Польща), Стамбульським фондом науки та культури (Туреччина), Міжнародною федерацією організацій суспільних наук (Діліман, Філіппіни) провели ІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Етнічні та етнополітичні виклики в умовах глобалізації».

Пленарне засідання відкрив ректор Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди доктор історичних наук, професор Віктор Коцур, наголосивши, що вже багато років університет плідно співпрацює з різними науковими установами, зокрема, з ІПіЕнД імені І.Ф. Кураса НАН України, завдяки чому рівень наукових досліджень у навчальному закладі значно зріс.

У вітальному слові директора ІПіЕнД імені І.Ф. Кураса НАН України члена-кореспондента НАН України Олега Рафальського йшлося про гостру актуальність проблем, які обговорюватимуться під час конференції, не тільки для України, а й для всього сучасного світу.

Звертаючись до учасників наукового зібрання, секретар Міжнародної федерації організацій суспільних наук Хакан Гулерсподілився своїми роздумами щодо означених конференцією проблем і потенційних можливостей соціальних наук у їхньому розв’язанні.

Ключовою подією конференції стало урочисте підписання Договору про співпрацю між ІПіЕнД імені І.Ф. Кураса НАН України та Переяслав-Хмельницьким державним педагогічним університетом імені Григорія Сковороди. Давні тісні відносини, що тривають між партнерами-підписантами ще з кінця ХХ ст., набули документального оформлення. Олег Рафальський передав ректорові фундаментальне двотомне видання «Політична наука в Україні», видане в ІПіЕНД імені І.Ф.Кураса НАН України. Віктор Коцур, у свою чергу, на знак поваги та з надією на подальшу співпрацю з цією академічною науковою установою нагородив її керівника, Олега Рафальського, найвищою університетською відзнакою – Орденом «Григорій Сковорода».

Підписання Договору про співпрацю між установами (ліворуч – Віктор Коцур, праворуч – Олег Рафальський)
Книги у дарунок
Відзнака університету

Предметне поле наукової дискусії учасників конференції окреслювало низку наукових напрямів, зокрема: розвиток структур громадянськітичні процеси у світі; міжнародні й локальні конфлікти у ХХІ ст.; етнополітичні процеси в Україні в ХХІ ст., насамперед, в умовах російсько-українського конфлікту (від 2014 р. і дотепер); проблеми етнічності у постбіполярній міжнародній системі; етнополітиого суспільства в умовах євроінтеграції; виховання толерантної етнічної, соціальної та полікультурної компетентності молоді в умовах сучасних геополітичних процесів; ефективність функціонування міжнародних, урядових і неурядових організацій в умовах викликів та загроз ХХІ ст.; етнополчні аспекти «гібридної війни» тощо.

Під час пленарного засідання було виголошено основні доповіді.

Завідувач відділу етнополітології ІПіЕнД імені І.Ф. Кураса НАН України доктор політичних наук Віктор Войналович у своїй доповіді «Релігія у сучасному глобалізованому світі: українська версія» акцентував на головних тенденціях відродження релігії в сучасному світі, її активній присутності у глобальній політиці й міжнародних відносинах, проаналізував особливості «великого повернення» релігії в Україні.

Віктор Войналович

У доповіді заступника директора Інституту ефективної політики (Кишинів, Молдова) доктора історичних наук Руслана Шевченка було здійснено аналіз конфлікту в Придністров’ї, починаючи від його витоків до війни 1992 року.

Головний науковий співробітник ІПіЕнД імені І.Ф. Кураса НАН України доктор історичних наук Тетяна Бевз розповіла присутнім про чинники політизації етнічності в регіонах України.

Тетяна Бевз

Провідний науковий співробітник ІПіЕнД імені І.Ф. Кураса НАН України доктор політичних наук Олег Калакура під час свого виступу проаналізував етнонаціональну політику України в контексті її євроінтеграційних прагнень.

Олег Калакура

Провідний науковий співробітник ІПіЕнД імені І.Ф. Кураса НАН України доктор історичних наук Юрій Ніколаєць розповів про технології використання медіаконтенту в умовах російсько-українського конфлікту.

Юрій Ніколаєць

Завідувач кафедри політології Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди доктор політичних наук Володимир Вакулич розповів про специфічні форми виборчих технологій, що використовуються в Україні, зокрема, продемонстрував схеми ошукання виборців.

Під час конференції: ліворуч – Осман Ердем Япар, праворуч – Ісмаїл Латіф Хасінебіоглу

Під час панельної дискусії, яку модерували представник Міжнародної федерації організації суспільних наук (Діліман, Філіппіни) і Стамбульського фонду науки та культури (Стамбул, Туреччина) кандидат соціологічних наук Хакан Гулерс і провідний науковий співробітник ІПіЕнД імені І.Ф. Кураса НАН України доктор історичних наук, професор Юрій Ніколаєць, учасники заслухали й обговорили виступи: доктора наук, професора Стамбульського університету Ісмаїла Латіфа Хасінебіоглу «Природа як шлях до розв’язання проблем людства: холістичний аналіз конфліктів та їхнього вирішення»; доктора наук Стамбульського університету Османа Ердем Япара «Роль освіти у мирному співіснуванні: турецький вимір»; кандидата соціологічних наук Стамбульського фонду науки та культури Хакана Гулерса «Розв’язання сучасних проблем глобалізованого світу».

Підсумовуючи результати роботи конференції, можна стверджувати, що цей науковий захід, у межах якого відомі українські й зарубіжні вчені обговорили одну з найнагальніших суспільно-політичних проблем – вплив етнонаціонального та релігійного чинників на процеси глобалізації, залучивши у власну дискусію університетську молодь, засвідчив плідність співпраці академічних установ і університетів. Науковці отримали вдячну, допитливу й розумну аудиторію, а студенти вчергове зрозуміли значення об’єктивного наукового аналізу процесів, що відбуваються у світі.

За інформацією ІПіЕнД імені І.Ф. Кураса НАН України